ชำระเงินได้ดังนี้

 

1. ชำระผ่านบัญชี PayPal 

 

 

2. โอนเงินผ่านธนาคาร ในชื่อ Mrs. Hameedah Susaror

2.1. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขายะลา บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 266-3-04126-3 

2.2. ธนาคารกสิกร สาขายะลา บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 256-1-03374-1 

2.3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายะลา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 073-1-54202-7 

2.4. ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 932-0-90282-8

 

3. แจ้งชำระเงิน

3.1. email address 

       - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.2. website

      - www.susarorgems.com

      - www.halal-alleys.com

3.3 หมายเลขโทรศัพท์ ( 66 )  080-540-2535   080-547-9019    081-599-1128    081-599-6402